Sunday, March 18, 2007

KEMAHIRAN

AKTIVITI-AKTIVITI DALAM BOLA BALING

1. Permainan
(a) Bola Baling

(i) Kemahiran:

􀁸 Hantaran
􀁸 Menangkap
􀁸 Menggelecek
􀁸 Melantun
􀁸 Mengacan
􀁸 Menghadang
􀁸 Menjaring
􀁸 Menjaga gol
􀁸 Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

􀁸 Latihan yang sistematik
􀁸 Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti
􀁸 Kesesuaian pakaian
􀁸 Persekitaran atau tempat
beraktiviti
􀁸 Penyeliaan, arahan dan
bimbingan
􀁸 Perlakuan aktiviti
􀁸 Disiplin murid

Murid dapat :

Aras 1
􀁸 Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam melaksanakan
aktiviti kemahiran bola baling.
􀁸 Melakukan sekurang-kurangnya enam
kemahiran asas dalam permainan bola
baling dengan teknik yang betul dan
selamat.

Aras 2
􀁸 Mengaplikasi undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan bola
baling.
􀁸 Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam permainan bola
baling.
􀁸 Menyatakan sekurang-kurangnya empat
kesalahan teknik lakuan dalam
permainan bola baling.

Aras 3
􀁸 Mengenal pasti tindakan berbahaya
dalam situasi permainan.
􀁸 Merancang strategi asas dalam
permainan bola baling.
􀁸 Melakukan kemahiran dan strategi asas
dalam permainan bola baling.
􀁸 Membincangkan aspek-aspek
ke selamatan yang perlu diambil kira
dalam permainan bola baling.
􀁸 Membincangkan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan bola
baling.
􀁸 Membincangkan kesalahan-kesalahan
teknik lakuan dalam permainan bola
baling.
􀁸 Membincangkan tindakan berbahaya
dalam situasi permainan.
􀁸 Menamakan otot utama yang digunakan
dalam permainan bola baling.

3 comments:

nurhidayah said...

tolong jelaskan kemahiran hantaran dengan jelas.

luqman said...

tolong bagitau cara-cara nak baling kepada kawan

senyuum Sokkkmoo!!! said...

saya nk jenis hantaran bola baling dengan jelas....