Sunday, March 18, 2007

KEMAHIRAN

AKTIVITI-AKTIVITI DALAM BOLA BALING

1. Permainan
(a) Bola Baling

(i) Kemahiran:

�� Hantaran
�� Menangkap
�� Menggelecek
�� Melantun
�� Mengacan
�� Menghadang
�� Menjaring
�� Menjaga gol
�� Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

�� Latihan yang sistematik
�� Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti
�� Kesesuaian pakaian
�� Persekitaran atau tempat
beraktiviti
�� Penyeliaan, arahan dan
bimbingan
�� Perlakuan aktiviti
�� Disiplin murid

Murid dapat :

Aras 1
�� Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam melaksanakan
aktiviti kemahiran bola baling.
�� Melakukan sekurang-kurangnya enam
kemahiran asas dalam permainan bola
baling dengan teknik yang betul dan
selamat.

Aras 2
�� Mengaplikasi undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan bola
baling.
�� Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam permainan bola
baling.
�� Menyatakan sekurang-kurangnya empat
kesalahan teknik lakuan dalam
permainan bola baling.

Aras 3
�� Mengenal pasti tindakan berbahaya
dalam situasi permainan.
�� Merancang strategi asas dalam
permainan bola baling.
�� Melakukan kemahiran dan strategi asas
dalam permainan bola baling.
�� Membincangkan aspek-aspek
ke selamatan yang perlu diambil kira
dalam permainan bola baling.
�� Membincangkan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan bola
baling.
�� Membincangkan kesalahan-kesalahan
teknik lakuan dalam permainan bola
baling.
�� Membincangkan tindakan berbahaya
dalam situasi permainan.
�� Menamakan otot utama yang digunakan
dalam permainan bola baling.

3 comments:

nurhidayah said...

tolong jelaskan kemahiran hantaran dengan jelas.

luqman said...

tolong bagitau cara-cara nak baling kepada kawan

senyuum Sokkkmoo!!! said...

saya nk jenis hantaran bola baling dengan jelas....